Hoppa till innehåll

”Protektionism hjälper inte svenska arbetare” – artikel på SVT opinion

I Storbritannien säger Gordon Brown ”British jobs for British Workers” som ett led i den protektionism som löper över Europa. I Sverige möttes lettiska byggnadsarbetare som hade en lön kring genomsnittet med skyltarna ”Go Home”. Den svenska socialdemokratin vill tillsammans med Europasocialisterna riva upp den lagstiftning som gör det lätt och enkelt att arbeta i ett annat land, med regler som innebär att man får lön inom ramen för vad som gäller i värdlandet. Vad de vill ha istället är oklart, kanske krav på att man måste vara med i det lokala facket, kanske att fackliga organisationer ska godkänna löntagare från andra länder. Men genom att riva upp dagens lagstiftning river man också upp dagens möjligheter att söka sig jobb i ett annat land.

Socialdemokraternas skäl för att sätta upp nya hinder bottnar i samma skrämselpropaganda som präglade deras debatt om den ”sociala turismen”. Den svenska socialdemokratin bestämde sig 2004, när de nya medlemsländerna från Central- och Östeuropa trädde in i EU, att deras medborgare skulle mötas av hinder och begränsningar för att arbeta i Sverige.

Skälet då var att de skulle välla in i Sverige och leva på svenska socialbidrag, en skrämselpropaganda som vi känner igen från andra håll. Men regeringen Persson, med Marita Ulvskog, förlorade i riksdagen. Sverige blev det mest öppna landet för våra nya EU-medborgare, och vi fick ingen social turism. Det finns i dag heller ingen som hävdar det.
Nu hävdar Marita Ulvskog att utländska löntagare kommer att välla in i Sverige för att med en bråkdel av lönerna ta svenska jobb. Även det är en skrämselpropaganda som vi känner igen. Hon gör det med hänvisning till det så kallade Laval-målet. Men där hade de lettiska löntagarna som sagt kring genomsnittet för byggnadsarbetare i Stockholmsområdet. Knappast en bråkdel.
Och Sverige har varit med i EU sedan 1995, utan att utländska löntagare har vält in och tagit jobb för bråkdelen av lönen. Sedan vi gick med har reallönerna stigit snabbare än innan, sedan de nya medlemsländerna kom med 2004 har reallönerna fortfarande stigit snabbare än åren innan.
Under de tio åren före 1995 steg lönerna med 0,8 procent, under de 10 åren därefter steg lönerna med 2,5 procent. Knappast en utveckling neråt. Under de fem år som har gått sedan de nya medlemsländerna kom med har reallönerna stigit med 1,7 procent till skillnad från 1,3 procent de fem åren dessförinnan. Knappast en utveckling mot bråkdelen av de svenska lönerna.
Ett skäl till detta är att utstationeringsdirektivet, som Ulvskog och socialdemokraterna vill avskaffa, innebär att det är lätt att ta jobb i ett annat land men att regelverket kräver att lönerna ska vara inom ramen för de löner som finns i värdlandet.
River man upp den lagstiftningen, som har hjälpt 10000 tals svenskar att arbeta i andra EU-länder, till exempel i Gordon Browns Storbritannien, så finns inte längre denna möjlighet. Vad socialdemokraterna vill ha i stället är som sagt oklart. Men när svenska socialdemokrater och brittiska Labour vill göra det svårare att arbeta utomlands kan man räkna med att det inte blir lättare om de får sin vilja igenom.
Det blir inte ett bättre Europa av det utan mer protektionism och en sämre arbetsmarknad. Och det blir sämre för dem som vill komma hit och alla svenskar som vill arbeta i en annan medlemsstat. De som inte vill att skrämselpropaganda ska styra arbetsmarknadspolitik, som vill att Sverige och Europa ska vara öppet, gör klokt att inte rösta på dem som vill bygga nya hinder.

Jag vill ha ett öppet Europa med tydliga regler om löner och förmåner där man arbetar.

Gunnar Hökmark
Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet samt partiets toppnamn inför EP-valet.