Hoppa till innehåll

Fortsatt kamp mot prisregleringar

Kort diskussion [BILD1]om synen på prisreglering i vår EPP-ED grupp i industriutskottet inför kommande arbete med kommissionens förslag om att prisreglera fram till 2013.

Det förslaget är befängt och i grunden löjligt på en av världens mest dynamiska marknader. Det kommer hålla priser uppe.

Vi har nu kommit överens om en inriktning som är annorlunda än den som drev fram ett tidigare beslut. Det verkar som om det finns ett bredare stöd för den linje som jag drev då och driver nu, nämligen att säkra konkurrenternas tillträde till varandras nät men inte reglera konsumentpriser.

Min uppfattning är att vi ska låta prisregleringen gå i graven och låta priserna pressas genom konkurrens.