Hoppa till innehåll

Försvaret måste återvinnas- artikel Västeriks- Tidningen

  • av

Ryssland har idag förmåga att hota sina grannar. Man har möjlighet att utöva militär förmåga gentemot andra.Den försvarsförmåga vi har försummat måste nu återvinnas.

Och den måste stärkas för att möta det hot ett allt aggressivare och allt mer rustat Ryssland innebär. Svenska regeringsföreträdare måste sluta oroa sig för hur Ryssland oroas av andras försvarsförmåga utan av våra brister.

Det kalla krigets slut innebar för många att de enda hotbilder man kände till och kunde tolka inte längre fanns. Eftersom stora invasionsanfall inte längre var möjligt med den nedgång av sovjetisk militär förmåga som var dokumenterad trodde man inte det fanns något annat. Till exempel små väpnade operationer på ett annat lands territorium.

Det var fel då och vi vet idag att det är fel nu. Militär förmåga, och vilja att använda den, ger oavsett vad som var hotbilden förr en möjlighet till aggression och krigföring på de många olika nivåer som blivit möjliga efter det kalla krigets slut. Militär förmåga är alltid en relativ fråga.

Upprustningen eskalerar. Man har invaderat Krim och bedriver krig i östra Ukraina. Samtidigt har man haft förmågan att genomföra mer omfattande övningar i vår närhet, parallellt med operationerna i och kring Ukraina, än vad man gjort sedan det kalla kriget. Specialförband har tredubblats. Närvaron av stående förband i västra Ryssland, med bland annat sikte på arktiska operationer, har ökat kraftigt. Och så vidare.

Ryssland har idag förmåga att hota sina grannar. Man har möjlighet att utöva militär förmåga gentemot andra.Hoten och provokationerna mot andra i luften samt över och under vattnen ökar. Anspråken mot omvärlden ökar när det gäller Nordpolen, Östersjön och det som en gång var Sovjetunionen. Propagandan mot demokratin och det öppna samhället som en västlig konspiration ökar liksom föraktet för det öppna samhället. Romantiseringen av det gamla Ryssland ökar. Samtidigt ökar de ekonomiska problemen och upplevelsen av det hot det innebär när omvärlden sätter gränser.

Dagens Ryssland har inte utvecklats från det Ryssland vi trodde oss se för tio år sedan utan från ett Ryssland vi inte såg. Morgondagens Ryssland kommer vara hotfullare mot sin omvärld än dagens. Det möts inte med Margot Wallströms oro om Rysslands oro för en utveckling av svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare moderaterna Europaparlamentet