Hoppa till innehåll

Försvar viktigare än mingel – Natobloggen

Svensk politik får inte bli till en verklighetsflykt bland seminarier och kamratligt mingel under den politiska veckan på Gotland. Det finns utmaningar som är större än andra och som tillhör en omedelbar verklighet. Det gäller inte minst säkerheten och stabiliteten i Östersjöregionen. Där har Sverige mycket kvar att göra för att inte fungera som en svag europeisk länk.

Ryssland menar allvar med sin upprustning och med sina hot för att uppnå en större dominans. Putin och hans regim menar allvar när de genomför desinformation, destabilisering, invasionsövningar och cyberkrigföring liksom med det krig man för i Ukraina. Detta är den säkerhetspolitiska verklighet vi i dag lever i.

Det saknar all kontakt med verkligheten när Socialdemokraterna under den politiska veckan på Gotland försöker tala om vikten av ökat försvarssamarbete inom EU – som svart på vitt i EU:s underlag bygger på Nato – utan att just nämna Nato. Problem löser man inte genom att blunda för vikten av en försvarsallians. Sverige bidrar till instabilitet för hela Östersjöregionen och Europa så länge vi ställer oss utanför Nato.

Till detta bör vi lägga till hur det svenska försvaret har nedrustat på felaktiga grunder sedan 2004. Det försvar vi har nedrustat är dessutom underfinansierat. Det innebär att det sakta försvagas i takt med omvärldens utveckling. Dessa problem löses inte genom aldrig så många seminarier om verkligheten och överläggningar om vad man ska göra utan genom självklara och uppenbara beslut.

Här hemma behöver vi första och främst snabbt återhämta försvarets förmåga genom ett engångsanslag på 40 miljarder som gör det möjligt att finansiera inköp och bevarande av materiel och vapensystem som har försummats under denna tid. Förlänga samtliga Gripenplans livstid. Förbandsplacera moderna stridsvagnar och stridsfordon som står i förråd. Inköp av artilleri och luftvärn och modernisering av samtliga förband vad gäller luftvärn, elektronisk krigföring och räckvidd. Fullföljande av Ubåtsprogrammet.

För det andra måste underfinansieringen hävas genom ökade årliga försvarsanslag med sikte på 2 procent av BNP. På det viset kan försvaret få en organisation och en verksamhet som svarar mot de krav som omvärlden nu ställer. I dag är Sverige på väg mot ett ärligt försvarsanslag under en procent av BNP.

För det tredje måste vi gå med i försvarsalliansen Nato. Det är i Nato det finns en fungerande struktur för samarbete och säkerhet. Om vi samtidigt stärker EU:s möjlighet till samarbete kommer vi att stärka både vår röst och den nytta vi får ut av satsade resurser.

Svensk politik får inte missa verkligheten på grund av alla spännande seminarium och mingel som Almedalsveckan bjuder på. Det är nämligen i verkligheten vi kan finna säkerhet, stabilitet och fred. I vår del av Europa är den redan underminerad och står inför både nya och omfattande hot.

I dag är det Socialdemokraternas dag i Almedalen. Det är ett uttryck för bristande politisk handlingsförmåga och verklighetsorientering om regeringen tillsammans med ansvarstagande partier i riksdagen inte kan säkra finansieringen av det försvar vi har beslutat om och garantera dess funktionalitet.