Hoppa till innehåll

Första maj är en symbol för maktens arrogans

Överallt där socialismen infördes blev den till ett ekonomiskt misslyckande, en förlorad välfärd och eliminerad frihet. Där staten tar över samhället finns inget kvar. Vare sig frihet, människors entreprenörskap, företags konkurrens och utveckling eller valfrihet. Planekonomin och statens styrning blev till en brutal realsocialism. Över hela världen blev den en för människor bitter verklighet när andras drömmar tog över deras liv. 

Första maj är för den allra största delen av världens folk en påminnelse om detta. I Sovjetunionen och i dagens Ryssland, i Kina, Kuba, Vietnam, Nordkorea och överallt där socialismen blev till verklighet blev den till förtryck. Marscherna under röda fanor handlar om samhällen där människor lydde eller i dag lyder under röda fanor. Det svenska Första Maj- firandet har på sina sätt också handlat om statens makt över människorna och samhället. 

Vänsterpartiets krav på att allt ska förstatligas och hyllningarna till olika regimer som ständigt fasas ut när de har blivit komprometterade av sina egna resultat.  En gång mycket Sovjet, sedan plötsligt inget alls. På sin tid Kuba, sedan väldigt mycket mindre och tystare. Väldigt mycket Venezuela ända in i hungerkatastrofen. Ständigt i protest mot öppna samhällen och den globala ekonomi som pressat tillbaka fattigdom i region efter region. De andra mer extrema gruppernas krav på kommunism och kamp mot andra grupper i samhället. 

Socialdemokraternas ständiga demonstrationer för en utopi som man ställt åt sidan i sin praktiska politik men behållit i sina paroller, alltid där som en programvara för att aktiveras. Förstatliga banker. Statsföretag. Planhushållningskampanjen efter andra världskriget. Statens dominans över samhället i form av det som kallades det starka samhället där staten skulle vara nästintill allt. De ständigt utlovade bidragshöjningarna, som gör människor ständigt mer beroende till staten, och de ständiga attackerna på skattesänkningarna, som gör människor mindre beroende till staten.

Alltid den medielojala logiken att just denna dag ska socialdemokratiska tankar, uppfattningar och förslag rapporteras och refereras utan någon egentlig kritisk granskning, som frågorna om har vi råd, är det bra, vad händer med människors egna val. Det faktum att första maj i dag blir digital kommer sannolikt inte förändra att det i media blir en dag av upprepningar av socialdemokratiska påståenden, som om det är en plikt för media just denna dag att fritt fram rapportera vad socialdemokrater säger.

Nu ser vi mitt i den nationella krisen, som regeringen lätt handfallen har undvikit att ta ansvar för, att man nu på nytt söker öka statens makt över samhället. Inte göra staten starkare där den har misslyckats utan göra den större där andra har lyckats. 

Tanken på att krisen ska användas för att förstatliga ägandet bottnar i en föreställning om att skattepengar som staten disponerar är den regerande maktens ekonomiska resurser. Det är företag och deras löntagare som år efter år har finansierat de skatter som ger resurser för de utgifter som är statens. Nu vill socialdemokrater och andra vänsterpolitiker använda pengarna för att öka statens ägande över företagen. Det är ett maktfullkomligt sätt att ge konstgjord andning åt en ekonomi som har hamnat i chock på grund av att samhället har stannat av. Företagen behöver inte bidrag på grund av brister i sin verksamhet utan på grund av att samhället i sin helhet har stannat. Om socialdemokrater går vidare med dessa tankar på att utnyttja krisen för sina egna politiska syften bör det leda till den konflikt som det handlar om, att värna marknadsekonomi och ett fritt näringsliv. 

Och så har man tankarna på att lotta ut de dåliga skolorna istället för att låta elever och föräldrar välja de bästa möjliga . Lotteri är maktens arrogans gentemot människors fria vilja och strävanden. Istället för att lägga ner offentliga dåliga skolor och låta bra skolor växa vill man lotta ut de dåliga skolorna på elever för att därmed också markera att deras egen vilja och deras egna strävanden kan påverka deras framtid. Det är den maktlösa människan som socialister vill lotta om, för att låta de dåliga skolorna överleva till men för alla elever som går där. 

Den första maj är en bra dag att slå tillbaka mot dessa föreställningar om en stat som ska styra över människors liv. Människors frihet och fria val skapar starka samhällen, inte en stat som styr över allt.