Hoppa till innehåll

Konkurrenspolitiken ska utveckla den inre marknaden: Gunnar Hökmarks förslag om EUs konkurrenspolitik

  • av

Gunnar Hökmark är ansvarig förhandlare från EPP för årets rapport om EUs konkurrenspolitik. Hökmark har lagt ett antal förslag för hur han vill att EUs konkurrenspolitik ska utvecklas.

Hökmarks förslag:

  • Det är centralt att konkurrenslagstiftningen syftar till att värna den inre marknaden och lika konkurrens. Inga enskilda företag ska gynnas särskilt eller missgynnas,

 

  • Kommissionen måste se till att den digitala inre marknaden värnas men framförallt utvecklas så att fler företag kan växa och verka i EU. Det är en central del i EUs konkurrenspolitik,

 

  • Det är viktig att granska digitala plattformar samtidigt som vi måste värna och möjliggöra för innovation,

 

  • Kommissionen ska granska skatteupplägg i medlemsländerna och sanktionera de upplägg som bryter mot konkurrenslagstiftningen. Men det är lika viktigt att tillåta och därtill värna medlemsländernas självbestämmande i frågor som handlar om skattenivåer,

 

  • Kommissionen bör iaktta försiktighet när man tillåter medlemsländerna att ge statligt stöd till banker. Det finns en bankkrislagstifting på plats som tydligt säger att det i första hand är aktieägare och inte skattebetalare som ska stå för förluster om en bank krisar. Det är viktigt att dessa regler inte kringgås med hjälp av statsstödsregler,

 

  • Det måste noga undersökas huruvida Kommissionen har följt reglerna i bankkrislagstiftningen när man tillämpat reglerna om statsstöd. Samtidigt är det viktigt att understryka att möjligheten att använda sig av statsstöd finns inom ramen för bankkrislagstiftningen,

 

  • Energifrågan är en av de viktigaste frågorna när det kommer till konkurrenspolitiken. Kommissionen har en väldigt viktig roll i att värna enerigunionen och att granska de inslag från tredje land som finns, inte minst från Ryssland och Gazprom,

 

  • Kommissionen måste värna den europeiska energimarknaden och enerigunionen. I det ligger att noga granska Rysslands och Gazproms verksamhet i Europa och att säga nej till gasledningen Nord Stream 2 som kan strida mot EUs konkurrenslagstiftning,

 

Rapporten kommer under hösten att förhandlas med målet att kunna röstas i Europaparlamentet i början av 2019.