Hoppa till innehåll

Forskningsprogrammet klart: framgång för kvalité och excellens

–  Det är en framgång att vi lyckats säkerställa kvalité och excellens som ledande kriterier i hela programmet. Det gynnar svensk forskning och stärker Europas position globalt. Vad regeringen nu behöver göra är att avsätta pengar och resurser för att svensk forskning ska stå ännu starkare i den europeiska konkurrensen.

Det säger Gunnar Hökmark efter att han i industriutskottets omröstning på nu på förmiddagen röstade ja till överenskommelsen om EU: nästa forskningsprogram Horisont Europa.

–  Jag har sagt att Sverige behöver en forskningsmiljard, som kan säkerställa att svenska universitet klarar av att bära alla kostnader som är förknippade med att bedriva ledande forskning. Under nuvarande program har vi inte presterat mer än medelmåttigt i termer av beviljade anslag och det behöver vi ändra på om vi ska behålla vår internationella konkurrenskraft.

– Den medfinansiering som i dag faller på enskilda universitet kan vara en tung börda och en forskningsmiljard kan bidra till att säkerställa finansieringen. Om Sverige ska bedriva forskning med hög internationell kvalité behöver vi prioritera också avsätta resurser för det ändamålet.

Två av programmets delar är fortfarande öppna. Det handlar om budgeten och associerade länder, där Brexit innebär en oviss framtid för Storbritannien.

– Ansvaret faller tungt på regeringen att klara av att säkerställa att EU prioriterar forskning och innovation. Vi behöver öka anslagen ordentligt, från dagens 80 miljarder till minst 120 miljarder.

– Vad gäller Storbritannien behöver de naturligtvis vara en del av EU:s forskningsprogram även efter Brexit. Här finns inget utrymme för trätande.