Hoppa till innehåll

Forskningspeng bra för Europas forskning

– Den europeiska forskningspeng som jag fått Europaparlamentets stöd för att införa kommer att höja kvaliteten i europeisk forskning genom att det blir mer attraktivt för forskningsinstitutioner att locka till sig de bästa forskarna, säger Gunnar Hökmark, delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet.

– Ökad rörlighet och hårdare satsning på de allra bästa forskarna och de allra bästa forskningsinstitutionerna är nödvändiga för att upprätthålla europeisk konkurrenskraft och välstånd i Europa, understryker Gunnar Hökmark och menar att forskningspengen som han arbetat hårt för är en viktig detalj i en sådan nödvändig satsning på excellens i forskningen.

Parlamentet ställde sig vid omröstningen om Guidonibetänkandet om nya forskningsområden bakom Gunnar Hökmarks förslag att ”ett sätt att öka forskares rörlighet skulle kunna vara att införa en forskningsvoucher som forskare kan använda i andra medlemsstater och vid värdinstitutioner och värduniversitet och som på så vis kan ställa ytterligare finansiella resurser till förfogande för den faktiska forskning som drar till sig utländska forskare. Detta skulle inte bara göra det intressantare för forskningsinstitutioner och universitet att ta emot forskare från andra medlemsstater och dra till sig de största forskartalangerna, utan även bidra till framväxten av spetsforskningscentra genom att de attraktivaste forskningsprogrammen och forskningsinstitutionerna på så sätt kan locka fler forskare och förbättra sin finansiella situation. Detta extra stöd till forskares rörlighet bör komplettera nuvarande finansieringssystem för rörlighet, och pengarna skulle kunna anslås via programmen Samarbete och Kapacitet i sjunde ramprogrammet.”