Hoppa till innehåll

”Forskningslyft med EU-peng” – artikel i Upsala Nya Tidning

Inför en EU-forskningspeng som följer forskare över medlemsstaterna. Förslaget har en stor potential och skulle göra europeisk forskning högre prioriterad och mer attraktiv, skriver ­Gunnar ­Hök­mark. Den avgörande utmaningen för Europa i dag är inte bara hur vi ska komma ur den ekonomiska krisen. Minst lika viktigt är vad vi ska komma in i.

En krispolitik som nu innebär att vi slår vakt om det gamla och därmed hindrar det nya innebär att vi kommer ut ur krisen på väg utför som en välfärdsregion. I andra delar av världen kommer vi att se hur de dynamiska ekonomierna fortsätter att utvecklas i en hög takt, högre än Europas om vi väljer fel krispolitik.

Utmaningen kan också beskrivas som att den europeiska ekonomin måste utveckla en konkurrenskraft i en värld där vi tack vare öppna marknader har sett hur antalet människor som lever på inkomstnivåer som motsvarar den västliga industrivärden eller i snabba tillväxtekonomier har fyrdubblats. För 30 år sedan var det en miljard, i dag är det fyra miljarder. Det säger också något om den utmaning detta innebär för vår konkurrenskraft.

Avgörande för Europas och Sveriges framtida konkurrenskraft är vår förmåga att prio­ritera forskning och utbildning. I dag väljer många av Europas forskare att vara verksamma vid framför allt amerikanska universitet utan att vi ser motsvarande utveckling åt andra hållet.

Ska Europa bli världens ledande kunskapsområde måste vi göra det mer attraktivt för forskare att verka i Sverige och Europa och, minst lika viktigt, göra det attraktivt för forskare från Indien, Kina, USA och övriga världen att vara verksamma på europeiska universitet.

Det är så vi kan skapa de ledande vetenskapscentra vi behöver.

För att uppnå detta behöver vi rörligheten bland forskare i Europa för att på den vägen skapa fler ledande forskningscentra här. Rörligheten i Europa är en förutsättning för Europas förmåga att attrahera. Under de senaste åren har jag vid ett antal tillfällen, ofta i samråd med den svenska forskarvärlden, drivit dessa frågor.

Det har bland annat lett till att parlamentet nu har slagit fast att Europa, för att kunna säkerställa god utveckling inom forskningen, måste garantera fri rörlighet för forskning. Parlamentet har också konstaterat att rörlighet är viktigt då vissa medlemsstater inte har möjlighet att utbilda en kritisk massa forskare och saknar en lämplig forskningsinfrastruktur. För dem är det nödvändigt att få ökade möjligheter att locka till sig forskare från andra länder.

Parlamentet har också röstat för mitt förslag att forskares rörlighet ska vara en tung merit vid anställning. Forskare ska uppmuntras och belönas för sin rörlighet. Det är också viktigt att forskarna inte straffas med mindre social trygghet för sin rörlighet.

Viktigast är ändå det krav som jag har drivit och som har den allra största förändringspotentialen, nämligen kravet på ett införande av en forskningspeng.

”Forskningspengen” ska följa med forskare över medlemsstaternas gränser och innebära ett ytterligare finansiellt tillskott till de projekt som bland forskare är attraktiva därför att de upplevs som spetsprojekt och frontforskning. På det viset tillförs både forskare och ökade ekonomiska resurser till projekt som kan bli världsledande.

Forskningspengen fungerar som ett komp­lement till de redan existerande forskningsprogrammen men skapar incitament för forskningsinstitutioner och medlemsstater att konkurrera genom investeringar i ledande forskning som attraherar fler. Därmed skulle insatserna för att skapa så goda forskningsmiljöer som möjligt öka och den europeiska forskningen gynnas.

Det europeiska forskningssamarbetet kan ge ett betydande plusvärde genom att göra det bästa av gemensamma forskningsmöjligheter. Det leder till att europeisk forskning som sådan blir mer attraktiv och mer prioriterad.

Det är vad Europa behöver för att komma ut ur krisen på rätt sätt. Vi behöver mer av världens ledande forskning om vi ska bli världens ledande kunskapsekonomi.

Gunnar Hökmark
Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet
vice ordförande i EPP-gruppen
UNT 10/5 2009

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=2,00.html?from=nav