Forskningen skyddad

Så har Industriutskottet i Europaparlamentet sagt nej till att använda strategiskt viktiga forskningsanslag till att finansiera en garantifond för den så kallade investeringsplanen. Forskningsanslagen är de som mest bidrar till ökad konkurrenskraft och förutsätter i sig själva investeringar, som i sin tur attraherar kommersiella investeringar. Därför hade jag, tillsammans med andra föreslagit att parlamentet ska säga nej till denna finansiering för att täcka framtida förluster i kommersiella investeringar.

Det finns skäl att ifrågasätta den Europeiska investeringsplanen som sådan. Den bygger på politiska prioriteringar snarare än på kommersiella krav och lönsamhet. Som sådana bör de vara en del av utgiftsbudgeten i EU, som handlar just om att bidra till byggande av infrastruktur.

Nu har vi värnat budgeten för europeisk forskning och för planerade infrastruktursatsningar. Det logiska är att planen nu finansieras ur jordbruksbudgeten, strukturfonderna och regionalstödet. Och att vi ställer krav på att investeringsplanen innehåller investeringar som inte bara är utgifter.