Hoppa till innehåll

Forskningen är framtiden i Europa- Artikel Kvällsposten

Det är genom forskning som Europeiska Unionen kan utvecklas till en ledande kunskapsekonomi. Svensk forskning ska kunna stå i centrum för strategiskt viktiga forskningsprojekt.

Det gäller självfallet inom telekomområdet, flyg, energi och mineral och för Skånes del inte minst livsmedelsindustri. Vi vill öka forskningsansträngningarna samtidigt som bidragen minskar.

Vårt mål är att Skåne ska bli Nordeuropas bästa matregion 2020. Både när det gäller upplevelsen av maten – smaker, variation, upplevelser – men också näringsmässigt. Vi vill ha bra näring i maten vi äter, och mer näring i form av innovativa företag som tar tillvara de möjligheter som både den goda jorden i Skåne och de nya forskningsanläggningarna Max IV och ESS ger.

 

När orden materialvetenskap, synkrotronljus och neutronstrålningsanläggning nämns tänker vi ofta på hur de kan användas för att få fram nya material eller mediciner. Men man tänker inte lika ofta på att ESS och Max IV också kommer att kunna användas för att ta fram bättre livsmedel.

Det finns många innovativa livsmedelsföretag i Öresundsregionen. Nyligen berättade Arla att de vill använda ESS för att skapa bättre livsmedel, till exempel krämigare färskost.

Om förståelsen för hur olika ämnen beter sig tillsammans ökar, blir det till exempel lättare att skapa livsmedel med bättre hållbarhet, färre tillsatser och bättre smak. Om man inte kan eller vill äta eller dricka mjölkprodukter så behöver man byta ut dem mot fullgoda alternativ. Oatly i Landskrona, som utvecklar och producerar havrebaserade mjölkersättningsprodukter med avancerad forskning vid Lunds universitet i botten, skulle också kunna dra nytta av kunskap som bara kommer att kunna fås genom ESS.

I Danmark och Skåne arbetar fler än 180 000 personer inom livsmedelsindustrin. I Skåne och hela Öresundsregionen finns en unik möjlighet att växa och skapa ännu fler arbetstillfällen.

Just nu förbereds på EU-nivå en KIC, Knowledge and Innovation Community, inom livsmedel. I Öresundsregionen finns projektet Foodbest Öresund, som samlar universitet, politiska aktörer och näringsliv för att tillsammans arbeta för att visa EU att en etablering av en livsmedels-KIC i regionen är det absolut bästa valet.

 

Det är nu dags att med politisk beslutsamhet välja väg mot ökad forskning och ett svenskt näringsliv som inom detta område liksom inom andra områden utvecklas genom kunskap och ledarskap snarare än genom bidrag. De nya jobben kommer genom ökad konkurrenskraft som i sin tur förutsätter ledarskap i kunskap. Vi vill göra vad vi kan för Skåne och skånsk livsmedelsindustri kan stå i centrum för Europas utveckling inom detta område.

 

Gunnar Hökmark (M)

Moderaternas förstenamn vid årets EU-val

Pia Kinhult (M)

Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne