Hoppa till innehåll

Forskning viktigt för klimatpolitiken

Därför måste europeisk och inte minst svensk forskning och kunskap inom lantbrukets och skogens område utvecklas och bli till ett viktigt bidrag till den svenska klimatpolitiken. Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i Umeå i samband med besök på Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Med en ökad användning av biobränslen kan vi ersätta betydande volymer av olja samtidigt som vi får ökade arealer som är odlade och beväxta, vilket har en avgörande betydelse för klimatets utveckling.

Med en öppen och avreglerad jordbrukspolitik och fri handel öppnas nya möjligheter för människorna på den afrikanska landsbygden liksom i andra delar av världen. Det är bara inom ramen för en föråldrad och miljömässigt skadlig jordbrukspolitik, som reglerar produktion och handel, som biobränslen och produktionen av livsmedel står i motsats till varandra. Tillsammans kan de bidra till både en bättre miljö och en bättre ekonomisk utveckling för världens fattiga, sa Hökmark.