Hoppa till innehåll

Förnybara bränslen skall utvecklas under konkurrens

– Det är bra att de övergripande målen om förnybara bränslen nu utvecklas till konkreta mål för medlemsstaterna. Det är en svensk erfarenhet att förnybara bränslen kan få en växande betydelse men en viktig förutsättning är att de utvecklas under konkurrens och inte skyddas genom bidrag som förändrar villkoren för deras utveckling. Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i debatten om kommissionens förslag om förnybara bränslen.

– Det är viktigt att alla förnybara bränslen kan konkurrera på lika villkor för att de ska kunna utvecklas till så starka energialternativ som möjligt. Därför bör vi i Europa inte ha några skyddstullar mot import av förnybara bränslen från andra delar av världen.

– Det ansvar som kommissionen nu vill att de länder som gått i täten ska ta får inte innebära att andra länder som inte har öppnat sina marknader för förnybara bränslen ska få ett mindre tryck. Kommissionen bör därför återkomma med förslag till hur de mål som nu sätts ska fungera som minimål för dessa länder, annars kommer de att åka snålskjuts på de länder som har gjort mer.

– Trots att det nya förslaget handlar om förnybara bränslen borde kommission också ha slagit fast kärnkraftens betydelse för att vi ska kunna dra full nytta av framväxten av förnybara bränslen. De avvecklingsplaner som finns i flera medlemsstater riskerar att leda till att det vi vinner genom en högre andel förnybara bränslen förloras genom ökad fossilanvändning i kärnkraftsavvecklingens spår. Därför är det viktigt att slå fast att kärnkraften är en allierad med de förnybara bränslena i kampen för att minska de europeiska koldioxidutsläppen, sa Hökmark.