Hoppa till innehåll

Förlorade år för s vunna för Sverige

Vi tappade 15 till 20 år därför att nyliberalismen hade sådant genomslag, säger socialdemokraternas tidigare ordförande och statsminister Ingvar Carlsson i en intervju i Svenska Dagbladet. Under den tid som han nu reagerar mot har löntagarfonderna avskaffats, skatterna sänkts, sjukfrånvaron pressats ner, statsfinanserna kommit i en stabil balans, riksbanken blivit oberoende, skolpeng och friskolor har införts, valfrihet i vården, äldreomsorgen och barnomsorgen blivit självklart. Förutom att transportsektorn, energisektorn och telekom har avreglerats för konkurrens.

Vad Ingvar Carlsson egentligen säger är att utan att s förlorat debatten om idéerna så hade vi haft kvar löntagarfonder, skattetrycket och marginalskatterna, monopolen i välfärden och en sjukfrånvaro som var världens högsta. Det är som han säger en spännande debatt när det han kallar nyliberalismen trängs tillbaka. Andra kallar den frihetsreformer, skatter som gör att det lönar sig att arbeta och stabila finanser. Det spännande är vad socialdemokraterna faktiskt själva vill. Kanske är det spännande även för Ingvar Carlsson.