Hoppa till innehåll

Förintelsens minnesdag i dag

I dag är dagen då koncentrationslägret Auschwitz befriades. Det har också blivit dagen för hågkomsten av Förintelsen.

Det är en minnesdag som är väl befogad i en tid då antisemitism öppet präglar regimer och politiska grupper i Mellersta Östsern samtidigt som den finns levande även i vår del av världen. Det mest förvånanden är kanske inte att dessa krafter fortfarande driver sin propaganda utan att den fria demokratiska världen trots allt är så likgiltig inför hot om att utplåna en nation eftersom den består av judar. Och det är anmärkningsvärt att antisemitism som i Sverige döljer sig bakom hat mot Israel får existera som ett uttryck för religiös och kulturell mångfald.

Därför är det viktigt att komma ihåg att Förintelsen var det yttersta uttrycket för att människovärdet kunde elimineras till noll. Det var en botten i västerländsk civilisation men också en varning om hur politiska ideal kan öppna vägen för den rena ondskan.

I vår tid borde vi dra klara gränser mot dem som legitimerar och stöder antisemitism. De bekämpar människovärdet och allt som gör en civlisation till civilisation.