Hoppa till innehåll

Förintelsen och antisemitismen

Förintelsen, dess offer och denna dag påminner oss om en enkel men brutal sanning. Antisemitismen stannar inte vid rasismens inskränkta dumhet och fördomar som söndrar samhällen och skapar hat. Antisemitismen går ett steg längre. Den handlar om mer än förakt för en grupp av människor. Den handlar om att ifrågasätta och upphäva rätten till människors liv. Därmed är den ett hot mot det civiliserade samhällets allra mest grundläggande respekt för människan, för dess rättigheter och alla våras liv.