Hoppa till innehåll

Företagandets Europa

Under dagen har jag startat arbetet med EPP´s ekonomisk-politiska arbetsgrupp. Den innehåller inom sig företrädare för samtliga medlemspartier I EPP och ger på det viset en bred bas för att formulera en europeisk agenda för förnyelsen av europeisk ekonomi.

Vårt första syfte är att lägga en grund för EPP gentemot Europeiska rådets möte i juni. Min avsikt är att vi ska presentera konkreta förslag på vad som kan göras på EU-nivå och där saknas inte konkreta reformprojekt.

För det första bör vi vässa stabilitetspakten så att den fungerar även i dåliga tider. Då går det inte an att ett antal stora länder redan under högkonjunkturen har pressat gränserna för det tillåtna. Då hamnar vi i den situation vi idag ser med mycket stora underskott som skapar stora statsskulder och växande kostnader för skuldräntor.

För det andra bör vi göra verklighet av att nå den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin i världen. Då måste vi öppna upp tjänstemarknaden fullt ut och inte bara till en tredjedel som i dag. Framförallt ska vi uppnå en öppenhet för det egentliga kunskapssamhället som universitet, forskning, sjukvård och innovationsprocesser.

För det tredje måste vi låta det entrepreneuriella perspektivet slå igenom den inre marknadens lagar och regler. Det måste bli lätt att vara småföretagare i hela Europa.

För det fjärde måste finansmarknadslagstiftningen underlätta för investeringar och nya jobb, inte utformas så att det blir mindre kapital att låna ut. Och så måste vi reformera EU-budgeten. Med mycket mera.

Nu har jag bett medlemspartierna att komma tillbaka med sin syn på ett antal av de olika förslag som jag presenterat dem.

Nu närmast blir det ett möte med Företagarna som är i stan på besök. Det passar bra efter en dag som har vigts ut europeisk konkurrenskraft och tillväxt i syfte att göra Europa till företagandets kontinent nummer 1.