Hoppa till innehåll

Förena tolerans med reglerad invandring – artikel i Ystads Allehanda

I Ystad finns världens ände, lite utanför industrihamnen. Förmodligen kallad så för att bryggan ligger långt bort från stadens ljus och centrum, men samtidigt en påminnelse om att här låg under decennier vår världs ände. På andra sidan vattnet, på andra sidan havet, låg Polen, Östeuropa och en annan värld.

Med Östeuropas befrielse och Sveriges medlemskap i Europeiska unionen förändrades allt detta. Nu finns på andra sidan länder som är med i samma gemenskap som vi, som är en naturlig del av vår egen ekonomi. Och på något sätt fick Ystad tillbaka den roll som präglat dess långsiktiga utveckling, att vara en brygga mot världen utanför Sverige snarare än en slutpunkt.

Så var det långt tillbaka när Ystad var porten till kontinenten med kommunikationer från och till Stralsund. Under det kalla kriget blev det begränsad färjetrafik, men nu ligger Ystad på nytt på kanten till den kontinent som är en del av vår värld och vår ekonomi.

Närheten till världen ger en dynamik som inte är självklar i andra delar av Sverige. Öresundsbron och närheten till Danmark har skapat en region kring sundet präglad av vetenskap, forskning och företagande. Trafiken ut mot övriga Europa sker genom hamnar som Ystad och Trelleborg. Den öppenheten gör vår del av Sverige stark.

Därför är det viktigt att en stram invandringspolitik, baserad på rättsstaten och reglerad invandring kan förenas med den öppenhet och tolerans som gjort Sverige starkt och som gjort Skåne till en öppen del mot övriga Europa.

Det är en myt att en stram invandringspolitik står i motsats till tolerans och respekt för andra, lika mycket som den felaktiga föreställningen att rättsstatens kamp mot brottslighet står i motsats till respekt för dem som kommit till vårt land.

Tvärtom, ser rättsstaten till att individer får stå till svars för sina brott i stället för att grupper av människor skuldbeläggs för det som andra har gjort.

Vi måste förena en stram invandringspolitik med mänsklig anständighet istället för en nationell inskränkthet som förändrar grunden för vårt samhälle och som stänger våra gränser. Sverige blir inte starkare för att vi står ensamma och utan inflytande.