Hoppa till innehåll

Pressmeddelande:Fördubbling av EU:s forskningsbudget

  • av

– Mitt krav om att dubbla EU:s budget för forskning och utveckling under nästa fleråriga budget fick sent i går ett brett stöd i Europaparlamentets industri- och forskningsutskott. Det är ett första steg mot en ny prioritering av EU:s budget och innebär ett stöd för min inriktning i arbetet med EU:s långtidsbudget.

Det säger Gunnar Hökmark (m) efter en votering i Europaparlamentets industriutskott om halvtidsöversynen av det sjunde ramprogrammet för forskning. Gunnar Hökmark är vice ordförande för parlamentets största partigrupp EPP-gruppen.

 – EU måste prioritera sin budget och sin verksamhet utifrån dagens utmaningar, inte utifrån gamla tidens krav. De krav vi ställer på medlemsstaterna att prioritera måste vi också ställa på EU:s budget, säger Gunnar Hökmark