Hoppa till innehåll

Fördraget och Frankrike

Fördraget ska hävdas genom juridisk rättsprövning. Det är vad EU-kommissionen nu har gjort efter en rättslig prövning av Frankrikes utvisning av romer. Den visar att Frankrike, trots egna förnekanden, har utvisat romer i grupp just för att de är romer. Nu är nästa steg att pröva detta i domstol. Det är med bakgrund av den sammanställning som kommissionen i går presenterade svårt att se annat än att Frankrike fälls. Det kommer landets regering och president inte kunna avvisa som partipolitiska angrepp.

I förra veckan debatterade parlamentet de franska utvisningarna av romer och romers situation i Europa. Det är två olika saker som hänger nära samman. Den situation som romer lever under i framförallt östra Europa är oacceptabel. Det är ett problem som kräver åtgärder på nationell nivå liksom på EU-nivå.

De franska utvisningarna i sin tur handlar om romer som har flytt dessa levnadsförhållanden. Oavsett de brott som enskilda personer har begått har de som utvisats från Frankrike inte utvisats på grund av brott de har begått utan på grund av anklagelser mot en folkgrupp, nämligen romer. När kommissionen nu slår fast detta blir det också uppenbart att den franska regeringen har brutit mot EU-regler. Det kan man inte avfärda som politiska påhopp mot motståndare.

När parlamentet i förra veckan röstade om två olika resolutioner kunde vi moderater stödja båda. Den ena som var från EPP handlade om romers situation i Europa medan den andra tog sin utgångspunkt i de franska utvisningarna som sådana och uttryckte oro för de franska åtgärderna. Men frågan om vad som var brott mot de gemensamma lagarna ville vi överlåta till de institutioner som har detta ansvar, nämligen kommissionen och domstolen. Frågan om vad som är brottsligt lämpar sig inte för majoritetsbeslut i konflikt mellan olika politiska grupper. Det är att reducera allvaret och underlätta för dem som begår brotten att avfärda anklagelser som politisk propaganda. Nu har kommissionen sagt sitt och nu kommer frågan till domstolen. Det är allvarligt i sig för Frankrike. Av allt att döma kommer det slutliga domslutet understryka detta ännu mer. Och det kommer Frankrike att tvingas att rätta sig efter.

Läs andra bloggare i samma ämne: Lundgren, Sommerfeld, Hjalt, Anna i livet, Carl i Riksdagen, Cecilia Malmström.