Hoppa till innehåll

För en gemensam telekommarknad som ger Europa ledningen

I dag presenterade jag de konkreta steg och den lagstiftning som Europa bör ta för att kunna återta sitt ledarskap i telekom och mobil telefoni. Det kräver en gemensam telekommarknad som ger möjlighet till bättre konkurrens, snabbare utveckling och investeringar som ger oss de bästa tekniska förutsättningarna att låta den nya tidens tjänsteutveckling ske i Europa.

 

Med det europeiska spektrumprogrammet som antogs för snart två år sedan skapade EU förutsättningar för ledarskap när det gäller utrymmet i etern för mobil datatrafik, eller om man så vill mobila bredband och Internet. Jag lyckades då få stöd för en väsentligt högre målsättning när det gäller hur mycket frekvenser som skulle frigöras för mobil datatrafik, att det så kallade 700-bandet skulle ingå i en översyn för ytterligare ökad ambition och ett gemensamt register för hur frekvenser används.

 

Nu har vi sett hur snabbt datatrafiken växer. Det handlar i praktiken om en fördubbling från år till år. Och denna tillväxt svarar i sin tur mot en utveckling av tjänster och ekonomisk tillväxt och är omvänt en förutsättning för en snabbt växande utveckling av tjänsteföretagande i verklig ekonomi. Varje ny app och varje flöde av information handlar om tjänster som innebär ökad konkurrenskraft, växande efterfrågan och ett växande utbud av tjänster. Men Europa tappar så länge våra marknader är nationella, dyrbara, svårinvesterade och fragmenterar alla andra tjänster.

 

Därför har jag i dag föreslagit följande: för det första att varje telekomoperatör som får verka i ett land också ska kunna konkurrera i varje annat EU-land, det kommer att utöka konkurrensen i varje enskilt land men också bidra till utvecklingen av gränslösa europeiska tjänster med större skalfördelar, snabbare investeringar och ett bättre utbud, för det andra föreslår jag att kommissionen ska definiera konkurrensen utifrån en transeuropeisk marknad, vilket innebär att vi som konsumenter kommer att kunna möta fler konkurrenter samtidigt som de som konkurrerar bygga upp sina nätverk över hela EU, för det tredje att så kallad funktionell separation ska kunna användas om nationella operatörer motverkar en europeisk konkurrens i sina nät, för det fjärde att en europeisk myndighet ska ansvara för att det råder sunda konkurrensförhållanden på den gemensamma marknaden och att det så kallade 700 Mhz bandet ska i koordinerad form avdelas för mobil datatrafik med en tilldelning på europeisk nivå men med medlemsstaterna som ägare till sin del av frekvenserna.

 

Med detta kommer roaming att försvinna, EU blir mer lönsamt att investera i och vi får i varje land en skarpare konkurrens med nya utmanare.

 

Min förhoppning är att få stöd för detta i parlamentets grupp av rapportörer för att följa upp telekomlagstiftningen och att detta blir en kärna i kommissionens kommande förslag.