Hoppa till innehåll

För 15 år sedan blev Ryssland fritt

Några månader därefter förklarade Boris Jeltsin, Rysslands president, tillsammans med Ukrainas och Vitrysslands presidenter för Sovjetunionen. Och därmed var också de baltiska staternas självständighet verklighet. Det var en stor dag för vår tid. Och den blev historisk på grund av det mod Boris Jeltsin visade och den beslutsamhet han agerade efter. Han la grunden för Rysslands demokrati. Och bidrog tillsammans med ett antal andra extraordinära personligheter till dagens fredliga Europa. Alldeles för många har glömt det i dag och därmed också hur Europa och Ryssland såg ut dessförinnan. Och de har glömt att den utveckling som gjorde Ryssland demokratiskt och de baltiska staterna fria inte var självklar. Den berodde på enskilda människors insatser och mod. Det är viktigt att komma ihåg i dag när vi ser Ryssland utvecklas i en annan riktning.