Hoppa till innehåll

Flexiblare arbetsrätt ger fler jobb

Det finns en föreställning om att den svenska arbetsrätten ger trygga jobb. Det är fel. Jobben i Sverige är inte tryggare för att arbetsrätten är reglerad så att facket har ett avgörande inflytande över hur avskedande ska göras. I själva verket leder den stela arbetsrätten till färre nyanställningar, framförallt i mindre företag. Och det är växande mindre företag som Sverige saknar mer än de flesta andra europeiska länder.