Hoppa till innehåll

Fler jobb är det bästa målet- Artikel Kvällsposten

  • av

Stefan Löfven vill att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU. Då bör han stödja den politik som lett till att Sverige sedan 2006 fått 300 000 fler jobb och den högsta sysselsättningen i EU. Den innebär nämligen att det inte något land i EU har en mindre andel som saknar jobb.

 

Det är mer långtgående än den lägsta arbetslösheten som ju beror på hur många som vill och kan ta jobb. Stefan Löfvens linje innebär ökade bidrag, fler bidrag och högre skatter på jobb och företag. Det ger färre jobb som vi sett i Frankrike och i Danmark, för att inte tala om sydeuropas krisekonomier, och färre som söker jobb. Att minska arbetskraftsdeltagandet är en dålig lösning på arbetslöshetsproblemet.

 

I Tyskland och Österrike som Löfven ofta nämner är arbetskraften en mycket mindre del av befolkningen. Kvinnor jobbar mycket mindre, vilket knappas kan vara Löfvens mål. Det som skiljer Sverige från andra länder är inte bara att vi har högsta sysselsättningen i EU. Vi har också fått en snabb ökning av dem som vill och kan jobba.

 

Det beror på att vi tagit emot många som kommer från andra länder och talar andra språk. Det tar längre tid för dem men de bidrar till att den svenska arbetsmarknaden växer och blir starkare. Samtidigt har vi färre som är förtidspensionerade eller långtidssjuksskrivna. Sjukfrånvaron har sjunkit. Den svenska arbetsmarknaden har vuxit lika snabbt som jobbens rekordtillväxt.

 

Den svenska arbetslösheten beror alltså inte på att vi fått färre jobb, som i Frankrike eller Danmark, utan på att fler vill ha jobb samtidigt som allt fler har fått det. För var och en som behöver ett jobb är problemet lika stort oavsett skälet till arbetslöshet. Men just därför är det viktig med en politik som fullföljer de framgångar vi har haft. Får vi 300 000 fler jobb de kommande åren har nästan alla som vill och kan jobba fått ett arbete.

Antingen bekämpar man arbetslösheten genom att de allt fler som vill ha jobb får del av ökningen av nya jobb eller så gör man så att det blir färre som söker sig till arbetsmarknaden.

 

Om man väljer det första alternativet bör man ge fortsatt stöd till den politik som gett inte bara en i Europa unikt snabb ökning av jobben utan som också gjort att allt fler vill ha ett jobb. Det är så vi stärker svensk välfärd.

 

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet

Länk:

http://www.expressen.se/kvp/ledare/debatt-fler-jobb-ar-det-basta-malet/