Hoppa till innehåll

Finländska ordförandeskapets sista uppgift

[BILD1]I går talade jag i parlamentets debatt inför Europeiska rådets toppmöte om de framgångar som det senaste året har varit för att utveckla EU och vikten av att lyfta fram dessa som ett exempel på att vi kan möta de förändringar som omvärlden innebär också för oss själva. En av de stora uppgifter vi har är att lägga grunden för en Rysslandspolitik som är både fast och öppen. Öppen för samarbete men fast när det gäller de regler som måste gälla för ett samarbete. Nu ser vi i dag nya exempel på hur Ryssland planerar att använda gasleveranser för politisk maktutövning. Financial Times har en artikel som lyfter fram hur man nu ökar pressen på Vitryssland, inte för att driva fram demokrati utan för att knyta landet närmare till Ryssland, Moldavien och Georgien. Inför dagens debatt om energifrågor har jag föreslagit att EU ska öka trycket på Ryssland att skriva under det europeiska energiavtalet för att klargöra att handel och export av energi ska vara föremål för kommersiella avgöranden, inte politiska påtryckningar. Det bör vara ett av de viktiga besluten på det europeiska rådets toppmöte i dessa dagar.