Utan budgetstabilitet ingen tillväxt

Publicerat av Staben den

I samband med Europaparlamentets arbete för att följa upp finanspolitiken i de olika medlemsstaterna lade Gunnar Hökmark idag flera olika förslag i vilka han understryker vikten av fortsatt budgetförstärkning i de medlemsländer som dras med mycket stora underskott och hög skuldbörda.

Debatten om så kallade finanspolitiska multiplikatoreffekter har fått nytt liv efter att IMF i sin årliga World Economic Outlook från oktober påpekat att dessa kan ha relevans för krishanteringen, d v s att budgetnedskärningar skulle vara skadliga för den ekonomiska återhämtningen. Ledamöter i Europaparlamentet har dragit stora växlar på denna nyhet och använder det som argument för att nu tona ned ansträngningarna för fortsatt budgetförstärkning för att på nytt istället ta på sig spenderbyxorna.

Gunnar Hökmark påpekar i sina förslag att det visat sig att de beräkningar som låg till grund för IMF:s smått sensationella påståenden var felaktiga. När andra, exempelvis Financial Times, kontrollerat IMF:s beräkningar har det nämligen visat sig att extremfallen Tyskland och Grekland gjort det statistiska urvalet skevt, vilket IMF förbisett i sina kalkyler. I själv verket finns i IMF:s analys inget bevis för att budgetåtstramningar skulle vara skadliga på det sätt som nu påstås.

I den fortsatta processen kring den europeiska planeringsterminen, som detta arbete kallas i Europaparlamentet, kommer Gunnar Hökmark därför driva på för en fortsatt budgetförstärkning och omfattande reformprogram för stärkt konkurrenskraft och tillväxtförmåga i såväl krisande som mer stabila EU-länder.

Genom en sådan strategi skapas hållbara förutsättningar för tillväxt och välstånd.


1 kommentar

Costco offers · 04 maj 2017 kl. 3:59

The participant will be delivered hassle-free the non-public get belonging to the Emperor. She or he likes you to complete a couple of details. Primary, you have got to zero cost this blurry belonging to the later Ruler Lysandus with his particular earthly shackles.
Costco offers http://www.costcocouponcodes.com

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *