Hoppa till innehåll

Finansiella tjänster kräver gemensam marknad – Sverige måste införa bolånedirektivet

  • av

Pressmeddelande 22-11-2016

Finansiella tjänster kräver gemensam marknad – Sverige måste införa bolånedirektivet

I dag har Europaparlamentet röstat för Kommissionens grönbok för finansiella tjänster. Detta ska följas av lagstiftning för att förenkla för företag att erbjuda finansiella tjänster i övriga EU-länder likasom att ta med sig sina finansiella produkter om man flyttar inom EU.

”Rapporten är ett viktigt steg för att underlätta för användandet av finansiella tjänster gränsöverskridande inom EU”, säger Gunnar Hökmark.

”Det är också viktiga steg för att kunna ta vara på alla de möjligheter som digitalisering medför. Vi ser just nu en våg av nya Fintech-företag som erbjuder finansiella tjänster som underlättar för konsumenter. Med en fullt ut gemensam marknad för finansiella tjänster kommer fler Fintech-företag kunna starta och växa i EU”, säger Hökmark.

En bärande del för att skapa en gemensam marknad för finansiella tjänster är att införa bolånedirektivet i EUs medlemsländer. Direktivet syftar till att skapa en gemensam marknad för bolån. Men Sverige har ännu inte utfört direktivet, och Kommissionen hotar nu att dra Sverige inför domstol.

Gunnar Hökmark uppmanar till ett snabbt införande av bolånedirektivet i Sverige.

”Frågan om bolån är en viktig del i att skapa en gemensam marknad för finansiella tjänster. En europeisk marknad för bolån underlättar för konsumenter i hela EU, inte minst i Sverige”, säger Hökmark.