Hoppa till innehåll

Fel ska upptäckas

[BILD1]Har kärnkraftens ställning förändrats på grund av att Forsmarks ledning inte förmått leva upp till de krav som ställs på rutiner och säkerhet och nu får gå? Den uppfattningen verkar statssekreteraren Ola Alterå ha i DN men innebär det att hans uppfattning om den var mer positiv än innan eller att han använder det som nu skett som ett argument för en uppfattning han redan innan hade.

Intressant nog diskuterar han mer utifrån frågan om vi diskussionen om vi ska bygga mer kärnkraft eller inte är aktuell. Det anser inte han. Men var det centerns uppfattning innan?

I sak har inte kärnkraftens säkerhet förändrats på grund av att inspektionssystemen har visat att på brister. Det är syftet med kontrollen med kärnkraften att brister ska upptäckas, därmed inte sagt att brister ska finnas. Lika lite som det är acceptabelt att personer som är ansvariga för driften är påverkade. Det är i sig ofattbart att ledningen har försummat att förebygga det.

Men det innebär inte att kärnkraften som teknologi är mindre säker. Den är i mänskliga händer och har just därför många säkerhetsnivåer. Den debatt vi nu har understryker snarare hur många säkerhetsnivåer som kärnkraften har. Fel upptäcks därför att kontrollerna även utifrån är frekventa. Det innebär inte att Forsmark eller någon annan reaktor är mer osäker, bara att systemet kring nu kommer att dras åt ytterligare några varv.

Det vore betydligt mer oroväckande om det aldrig avslöjades att några fel begicks. Det skulle nämligen tyda på att det var kontrollerna det var fel på.