Hoppa till innehåll

Fel att undergräva den svenska riksdagens ställning

  • av

På väg till Strasbourg som tydligen har drygt 30 grader. Tidigare i dag var jag med i en debatt i P1 Morgon kring kommande EU-förslag om kvotering av bolagsstyrelser. Jag är emot att staten eller det offentliga bestämmer hur bolagsstyrelser, eller föreningsstyrelser, ska utses. Jag anser att det ska finnas en rågång mellan stat och samhället i övrigt.

Dessutom anser jag att man reducerar frågan om jämställdhet och enskilda människors frihet att forma sin vardag och förverkliga sig själva om man tror att jämställdheten i samhället, vardagen för över 8, 9 miljoner människor förändras genom att man kvoterar in människor efter kön i ett litet antal bolagsstyrelser. Det är snarare så att obalansen i bolagsstyrelser avspeglar situationen i vardagen både i arbetsliv, företag och i familjer. Den kan och bör man göra något åt genom att utveckla valfrihet och fler möjligheter att förena arbetsliv och karriär med familjeliv och det ansvar för barnen som båda föräldrarna har. Det är inget problem man åtgärdar vare sig i Sverige, Rumänien eller i Spanien genom att lagstiftningsvägen tvinga fram en annan fördelning av börsbolagens styrelser. Och det är inget som politiker kan kommendera fram, däremot skapa förutsättningar för.

Kvotering innebär att man tillämpar en kategorisering som reducerar den enskilde till att vara en företrädare för ett kön. Det är motsatsen till den frigörelse av individen vi behöver. Och det är en återgång till en gammal tids tänkande då vi delades upp efter kön.

Men i detta sammanhang, i frågan om EU ska lagstifta om kvotering, handlar det om vilken syn vi har på den svenska riksdagens ställning och Sveriges rätt att själv utforma sin jämställdhetspolitik. Oavsett de skilda uppfattningar man kan ha om kvotering är Sverige längre fram än andra länder både vad gäller jämställdhetsdebatten och jämställdheten som sådan.

Därför är synen på kvotering inte lika oreflekterad som den kan bli i andra länders debatt där man är för eller emot av andra skäl. Frågan är om vi vill att det är i Sveriges riksdag som vi formar de angelägenheter som berör det svenska samhället. I ivern att få sin vilja igenom vill de svenska socialdemokraterna nu undergräva den svenska riksdagens ställning. Så enkelt är det.