Hoppa till innehåll

Farliga kemikalier bör inte användas, Daléus – artikel publicerad på NSD Debatt

Och han drar snabbt slutsatsen att man kan bli steril av parfym. Och så tar han detta förenklade samband till utgångspunkt för en attack på oss, eftersom vi röstat emot substitutionsprincipen i EU:s kemikaliedirektiv reach.

Det är förvånande att han lutar sig så kraftfullt mot substitutionsprincipen, som betyder att ett ämne endast ska förbjudas om det finns mindre farliga alternativ.

Ämnen som är så farliga som Daléus påstår bör, enligt vår mening, inte få användas i parfymer över huvud taget, oavsett om det finns ett alternativ eller inte. Den linjen har vi moderater drivit i olika sammanhang.

Vi har uppriktigt svårt att förstå själva idén om att farliga kemikalier kan användas om det inte finns likvärdiga mindre farliga. Det är vår enkla uppfattning att lagstiftningen ska vara tydlig. Farliga kemikalier bör inte användas.

Återigen: Daléus linje att farliga kemikalier får användas om det inte finns substitut förstår vi oss inte på.

Daléus har dessutom missat ett enkelt, men avgörande faktum: reach reglerar inte ens parfymer. Vad parfymer får och inte får innehålla regleras i särskild ordning, genom kosmetikadirektivet.

Anledningen är ganska enkel. Många ämnen som är viktiga för oss människor i andra sammanhang kan vara direkt olämpliga att använda i till exempel parfym.

Om Lennart Daléus inte bara söker bråk utan verkligen bryr sig om kemikalieproblemen bör han föra en sakligare debatt.

Anna Ibrisagic
Gunnar Hökmark
Christofer Fjellner

Moderata ledamöter av Europaparlamentet