Hoppa till innehåll

Extremister mot EU

Kan inte låta bli att presentera listan för dem som nu begär misstroendevotum mot EU-kommissionen i sin helhet, samma gäng som var emot den när den godkändes, som var emot avtalet med Ukraina, som är emot EU i sin helhet, som är emot varje gemensamt beslut för det mesta.

Här ser vi hur de svenska Sverigedemokraterna går ut tillsammans med Marine Le Pen i ett gemensamt fördömande av EU-kommissionen eftersom de är emot EU, frågan om skattevillkor i olika länder är förevändningen men inte för att de säger sig vilja ha en skattepolitiks samarbete i Europa, de är ju emot allt samarbete i Europa utom det som de själva står för, här finns vännerna som vill stänga Europas gränser och stänga ner europeiskt samarbete.

Som en liten fotnot kan sägas att Malin Björks (V) kommunistiska grupp ville göra motsvarande men fick inte ihop antalet namn, förenade i extremism och samtidigt delade av den!

Här en samling av Front National och motsvarande runt om i Europa:

Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen,