Hoppa till innehåll

Expressens ledarsida och Sovjet

Expressen hade i förra veckan ett ledarstick med anledning av den senaste spionaffären. Poängen var att landets moderattidningar i sina krav på att Sverige skall reagera politiskt i frågan kokade över av punchpatriotism och var ute i ogjort väder eftersom den utpekade hade släppts. Nu vet väl inte Expressen mer än landets moderattidningar om vad som är vad i denna fråga, ej heller jag.

Men däremot måste man reagera mot följande formulering som närmar sig historierevisionismen: ”Det är exakt samma ingredienser som bryggde ubåtssoppan på 80-talet: nervös nationalism, rysshat och misstänkliggörande av regeringens avsikter. Och premisserna är exakt lika fel nu som då.” Hävdar Expressen på fullt allvar att debatten om u-båtskränkningarna och hotet från Sovjetunionen bara byggde på rysshat och nationalism?

Det är som om Gulag-arkipelagen och koncentrationslägren inte fanns. Som om Sovjetunionen var en fredsälskande nation, en behaglig folkdemokrati och inte alls en av världshistoriens vidrigaste diktaturer. Som om Sovjet inte bedrev en konsekvent militär upprustning av marin- , arméförband och taktiska kärnvapen i Europa. Som om man inte använde sin militära makt till att hålla hela Östeuropa under förtryck och för att invadera när det behövdes. Den socialdemokratiska regeringen hävdade under 1980-talet att de som krävde frihet och demokrati i Östeuropa återföll i kalla krigets korstågsanda och påstod också på fullt allvar att Estland inte alls var ockuperat. Menar Expressen i dag att det var klokast att blunda för förtrycket, som så många gjord, helt enkelt därför att det inte fanns något förtryck, bara rysshat hos oss? Och innebär det faktum att minkar i vissa fall gav ubåtsindikationer att alla kränkningar, även de som bevisats på annat sätt, bara var hjärnspöken hos nervösa nationalister?

I förlängningen på den uppfattningen ligger självklart att det var en främmande tanke att en fredsälskande regim som Sovjet, trots sin upprustning, trots sina invasioner och ockupationer i andra länder och trots sina mord på egna medborgare skulle ägna sig åt något sådant som ubåtskränkningar av Sverige? Var kanske allt vi såg i Sovjet och Östeuropa bara minkar och inga diktaturer? I ivern att bita till sina moderata tidningskolleger ramlade Expressen farligt nära historierevisionisterna. Det är lite tragiskt för en tidning med ett stolt förflutet i dessa frågor.

Gunnar Hökmark