Hoppa till innehåll

EU:s budget måste bli vassare

  • av

Gunnar Hökmark presenterade idag ändringsförslag till resolutionen om EU:s nästa långtidsbudget (2013-2020) som bl.a. betonar att:

• EU:s långtidsbudget måste moderniseras och effektiviseras för att stimulera ekonomisk tillväxt i Europa.

• En vassare EU-budget som prioriterar färre områden är ett måste. Egna medel på EU nivå eller en ökning av EU:s budget löser inga problem.

• Föråldrade utgiftsposter måste revideras och istället satsas på tillväxtskapande områden såsom forskning och utveckling

• Sammanhållningspolitiken bör koncentreras till att uppmuntra forskning, utveckling och digital infrastruktur i Europas regioner.