Hoppa till innehåll

EU:s budget för 2014 klar – intervju moderat.se

– För första gången har vi lyckats stoppa ökningen av budgeten, trots att våra svenska socialdemokrater verkat för ökade anslag, och till och med minska den, säger Gunnar Hökmark. Det tvingat fram fler och bättre prioriteringar förutom att vi fått stöd för det självklara att inte bara medlemsstaterna måste ha budgetdisciplin utan även Europeiska Unionen.

Finns det några nyheter i nästa års EU-budget? Vad hade du velat se mer, respektive mindre av i budgeten?

– Ja, två viktiga nyheter, om man nu ska kalla det så. Anslagen till forskning ökar med nära 40%. Jag hade fått stöd från vår partigrupp på en ännu större ökning men i förhandlingarna med medlemsstaterna kom vi inte längre, och det är i sanningens namn ändå lite bättre resultat än vad jag trott var möjligt. Samtidigt minskar andelen jordbruk med 10%. Måste bli mer men även detta med mycket motstånd från många länder.

Kommer vi i Sverige att märka av några skillnader jämfört med tidigare år?

– För Sveriges del två viktiga saker. Som vinnare på forskningsbudgeten kan svenska universitet och svensk forskning vinna ännu mer när det gäller ledande gemensam europeisk forskning. Strukturfonderna kommer dessutom i större utsträckning kunna inriktas mot att stödja forskningskluster och forskningsanläggningar, det gör att det som tidigare varit regionala bidrag av skiftande mening nu kan bidra till att stärka europeisk forskning, avslutar Gunnar Hökmark.

http://www.moderat.se/nyhetsartikel/eus-budget-2014-klar