Hoppa till innehåll

Eurosamarbetet fördjupas och Sverige står kvar utanför

EU-samarbetet fördjupas utan att ordförandelandet Sverige kan delta. Det är konsekvensens av det förslag om fördjupat ekonomiskt politiskt samarbete mellan Euroländerna som kommissionen i går föreslog.

Utanförskapet är inte bara förnedrande för Sverige i sin ordföranderoll utan skadar också svenska intressen. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till EU-kommissionens förslag till fördjupat ekonomiskt- politiskt samarbete inom euroområdet.

Det ekonomisk- politiska samarbete som nu växer fram inom Euroområdet kommer att utgöra kärnan för EU:s samarbete om ekonomisk politik. För Sveriges del borde det vara viktigt att kunna hävda att detta samarbete skall bygga på öppenhet och finansiell stabilitet men också på att den ekonomiska politiken skall utformas av varje land för sig. Men vi står självvalt utan möjlighet att påverka i dessa avgörande frågor.

Sveriges utanförskap leder till ett minskande inflytande över den gemensamma politik som formas för att möta arbetslöshet, globaliseringens utmaningar och för att förstärka konkurrens och öppenhet inom EU. Som ordförandeland kommer vi presidera över möten om ekonomisk politik men stå utan inflytande när flertalet redan har bestämt sig för hur de skall utveckla EU-samarbetet, konstaterar Hökmark.

Se länk till kommissionens förslag: http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/01/169!!20!!2RAPID&lg=EN