Hoppa till innehåll

Europeiska unionen träder in i 2020-talet – artikel i Enköpings-Posten

  • av

Den 1 december tillträdde en ny EU-kommission under ledning av Ursula von der Leyen. EU träder nu in i 20-talet och med det följer nödvändigheten av nya perspektiv och strategier. Det är ett mycket bättre och friare Europa vi har idag än för 30 år sedan och det är därmed också ett starkare Europa trots alla problem som finns. Brexit är ett av dem. Men det är också i en värld som ställer särskilda krav på Europa.

EU är den enda globala aktören som står för den frihandel som de senaste 30 åren har trängt undan fattigdom till rekordlåga nivåer. EU är också den enda globala aktören som med kraft kan hävda vikten och värdet av mänskliga fri- och rättigheter. Europeiska Unionen är den liberala demokratins viktigaste kraft i världen. Det kräver mer av europeiskt samarbete än någonsin tidigare.

För det första måste EU agera för en fortsatt utveckling av frihandel världen över. Tack vare marknadsekonomi och frihandel är i dag inte bara andelen, utan också antalet riktigt fattiga mindre än någonsin i modern tid. Den fria handeln binder samman länder och skapar basen för en internationell rättsordning, som bygger på den liberala demokratins värden.

För det andra måste vi skärpa den euroepiska konkurrenskraften. Det innebär en fördjupning av den inre marknaden, snabbare digitalisering, utveckling av 5G och fungerande finansiella marknader. Vi behöver en energipolitik som förenar minskade koldioxidutsläpp med ekonomiskt välstånd. EU ska inte ägna sig åt det som medlemsstaterna gör bäst, som socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och detaljregleringar, utan åt de gemensamma uppgifter där vi behöver varandra. Europas ekonomi måste stå stark i världen.

För det tredje måste vi utveckla en gemensam försvars-, säkerhets- och utrikespolitik som gör Europa starkt mot Ryssland och Kina som med cyberkrigföring, industrispionage, påverkansoperationer, destabilisering, strategiska företagsuppköp och energimonopol är ett hot mot Europas demokratier.

För det fjärde måste vi hålla samman unionen. Länderna på Balkan måste få ta del i en utlovad utvidgningsprocess, samtidigt som EU når ett europeiskt partnerskapsavtal med Storbritannien.

Det är strategiskt viktiga uppgifter som handlar om att värna den fria världen, europeisk konkurrenskraft och säkerhet samt en global ekonomi som möter växthuseffekten samt ger välstånd och trygghet. Det är därför vi behöver Europeiska Unionen.