Hoppa till innehåll

Europeiska rådet

Snart går jag in i debatt kring Europeiska rådets slutsatser från sitt möte veckan före påsk. Det kommer för min del handla om att välkomna målsättningarna om att nu återställa de offentliga finanserna i balans men också kräva mer konkreta åtgärder både kring detta och kring de reformer som krävs för att Europas konkurrenskraft ska öka.

Det handlar om att fullföja den inre marknaden, bekämpa byråkrati, och satsa mer av EU-pengar på forskning istället för jordbruk. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden, att utveckla den digitala ekonomin så den driver fram ökad öppenhet över hela Europa, till fördel för små företag och konsumenter. Vi vet vad som behöver göras men alltför ofta sätts ambitiösa mål istället för att ambitiösa reformer genomförs.

Till detta kommer att vi nu riskerar att införa nya skatter och regler som kommer att hindra de europeiska finansmarknaderna att utnyttja och ta vara på de möjligheter som den globala tillväxten ger. Det är dags att vi börjar ta våra problem på allvar även i handling.