Hoppa till innehåll

Europeisk och svensk känrkraft

På väg till Arlanda och Strasbourg där en av de frågor jag kommer att arbeta med är mitt förslag till nytt kärnkraftssäkerhetsdirektiv, som jag hoppas kan bidra till en ny grund för europeisk kärnkraftsdiskussion. Avsikten är att med gemensamma krav ställa sådana regler på öppenhet och kontroll, att kärnkraften blir en energikälla med högt förtroende och ännu högre säkerhet i dag. Frågan har sin relation till den svenska debatten.

Det blev en av den förra veckans stora utspel att kristdemokraterna numera kan tänka sig att ha lika många kärnkraftverk som vi har. Det säger något om den svenska energidebattens inskränkningar att detta både framstod och var ett stort och viktigt steg.

Det är bra att kristdemokraterna nu anger att de vill att Sverige ska fortsätta med kärnkraft. Det är i hög grad en förutsättning för att klimatpolitiska mål ska kunna uppnås. Å andra sidan kan man fråga sig varför vi ska vara bundna av en antalsexercis efter det att vi under årtionden var bundna av en årtalsexercis. Det finns inget som säger att det är de 12 reaktorer Sverige en gång kom att bygga, efter planer på 13, minus de 2 som avvecklats som är det optimala antalet, förutom att det politiskt är enklast att hålla fast vid det antal vi har.

Men när dessa reaktorer en gång byggdes var det dels för att säkra tillgången på billig elenergi, dels för att minska oljeberoende. Några klimatmål fanns inte då. De la vi för första gången fast under 1980-talet.

En lämpligare inriktning är att Sverige bör ha så mycket kärnkraft som matchar våra klimatpolitiska och miljöpolitiska mål med den ekonomiska utveckling vi behöver. Under lågkonjunkturens år kommer vi säkerligen inte behöva så mycket, då ser vi å andra sidan konsekvenserna av vikande ekonomisk tillväxt. Sverige har all anledning att ha kärnkraft så vi kan inom ramen för en inre energimarknad i EU bidra både till energiförsörjning, miljö och ekonomisk utveckling. Ett mål kan då vara att i antal utnyttja de platser vi redan genom att bygga en ytterligare på dessa tre platser. Då kommer vi, med en ökad elanvändning och minskad oljeanvändningm, ha en energitrygghet som andra kan avundas oss.