Hoppa till innehåll

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik.

Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag där han slår fast följande:

  • Beskattning är en nationell kompetens och ska så förbli,
  • Däremot behövs det mer samarbete och utbyte mellan skattemyndigheterna i medlemsländerna för att kunna hantera problem med skatteflykt och dubbelbeskattning,
  • Skattelagstiftningen i EU måste vara enkel och transparent,
  • EUs inre marknad måste fördjupas och det behövs fler strukturreformer.