Hoppa till innehåll

Europeisk bredbandspolitik kan göra Europa ledande

– EU kan göra Europa ledande i Internet- och bredbandstjänster. Ingen annanstans finns en så stor kritisk massa med en gemensam marknad när det gäller utveckling av framtidens e-tjänster, alltifrån e-handel till e-hälsa, e-utbildning och e-demokrati. Just därför får en europeisk bredbandspolitik inte i första hand handla om att subventionera utbyggnaden av infrastruktur utan till att stimulera innovationshastighet, framväxten av de bästa teknologierna och konkurrens av tjänster i alla delar av unionen. Vi borde använda regional- och strukturfonder mycket mera till detta än till traditionella bidrag eftersom det inte finns något bättre sätt att stärka avlägsna regioner än att binda oss alla samman i den modernaste informationsteknologin.  
 
 Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och vice ordföranden i EPP-ED gruppen Gunnar Hökmark när han på måndagen talade inför EU-kommissionens konferens ”Bridging the Broadband Gap ” med 600 deltagare från alla EU:s 27 medlemsländer. Gunnar Hökmark är parlamentets rapportör för en europeisk bredbandspolitik.  
 
 – Värdet av Internet och bredband växer för varje användare, för var och en av oss,  med varje ny användare och ger större marknadsmässiga möjligheter att utveckla nya produkter, ny teknik och nya tjänster. Ett Europa där 500 miljoner medborgare kan använda sig fullt ut av den modernaste informationsteknologin och de tjänster som därmed blir möjliga för handel, utbildning, information, företagsstyrning, säkerhetstjänster, medicin och hälsa, kultur, energianvändning, transportsystem kommer inte bara bli mer integrerat och mer gränslöst. Det kommer också att bli ett vitalare, mer dynamiskt och ledande Europa när det gäller utvecklingen av nya tjänster och ny teknik.  
 
 – Just därför får det inte bli en fråga om att subventionera bredbandsutbyggnad som sådan. I de allra flesta fall bidrar marknaden och konkurrensen till en snabbare utbyggnad. Det handlar i stället om att stimulera konkurrens och mångfald även i de regioner som annars riskerar att hamna på efterkälken och till att stimulera till en snabb teknikutveckling.  
 
 – Det finns inget område där det är mer befogat att använda EU´s regionala fonder och strukturfonder men de bör syfta till att öka konkurrensen, vara neutrala mellan olika teknologier och tjänster samt ställa krav på en öppen konkurrens och lika villkor för alla aktörer. Då kommer avlägsna regioner kunna få samma konkurrens och teknikutveckling som i storstäderna och då kommer teknikutvecklingen att spela glesbygd och avlägsna områden i händerna eftersom varje ny generation teknik tenderar att ge mer likvärdiga villkor vad gäller omfattningen på investeringar och tillgång till tjänster.  
 
 – EU bör ställa som krav för finansiering av utbyggnaden av bredband att den bidrar till en högre teknologisk nivå, att den inte gynnar vissa operatörer på andras bekostnad och att stamnät frikopplas från operatörernas konkurrens, på det vis som Telia-Sonera nu tvingas göra.  
 
 – Ett Europa som präglas av öppen konkurrens och som använder regional- och strukturpengar till finansiellt stöd till investeringar som höjer kvaliteten på bredband kommer att kunna bli ledande inom ett av kunskapssamhällets avgörande områden. Från Vallackiet till Vallonien, från den grekiska skärgården till den svenska och från Österlen till östra Polen kommer människor och företag att kunna vara i förbindelse med varandra på samma marknad för handel, utbildning och hälsa med bredband som tillåter den nya tidens främsta tjänster om EU:s pengar används till att höja oss till världsledande nivå, sa Hökmark.  
 
 
Kontakt:
Per Heister
+46736 82 80 90