Hoppa till innehåll

Europavalet handlar om en politik som värnar frihet och välstånd – inte om Sd

Svensk politik handlar inte om Sverigedemokraterna, som tyvärr en stor del av det politiska systemet har kommat att tro eller agera utifrån. I ivern att distansera sig från dem har vi fått en tävlan om att låta politiken definiera vem som är allra mest emot dem, snarare än att hantera de problem som de bygger sin missnöjespolitik och populism på. Därmed kvarstår de problem som Sd felaktigt menar överskuggar allting annat samtidigt andra menar att Sd överskuggar allt annat.

Resultatet är att vi förlorar fokus på stora utmaningar där det är uppenbart att Sd inte är ett alternativ samtidigt som de framstår som det enda alternativet för problem som definitivt är allvarliga, som växande segregation, godtycklighet i migrationspolitiken, bristande integration och oförmåga att bekämpa kriminalitet.

 

I ivern att framställa Sd som ett monster blir de till ett monster som dominerar det politiska livet på deras villkor. Det är ofattbart att en stor del av det politiska etablissemanget gör Sverigedemokraterna den tjänsten. Och det är farligt. Nu framställer man det som att Europavalet handlar om Sverigedemokraterna och deras likar. Det är fel.

 

Europavalet handlar om hur vi ska kunna hantera Europas problem och utmaningar liksom de hot vi står inför. Hanterar vi inte det lämnas fältet fritt och öppet för populismens krafter. De som väljs för Sverige måste stå upp för fri handel, reformer som ger jobb och tillväxt, en stark gemensam försvars- och säkerhetspolitik och ledarskap när det gäller digital utveckling och forskning, en förmåga att minska CO2 utsläpp med ekonomisk tillväxt och samla Europa kring en flyktingpolitik som underlättar för medlemsstaterna. Och då är det partiers politik man måste välja mellan.

 

Vänsterpartiet får just nu ett växande stöd för en politik som innebär att upphäva privat ägande och därmed total statsmakt. I Europaparlamentet röstar de ständigt emot möjligheter till fri handel, en öppen inre marknad och håller tillbaka varje politik och varje förslag för att underlätta för Rysslands grannar att utveckla demokrati och självständighet. Deras politiska grupp ledd av den gamla tidens hårdföra kommunister uttrycker upprepat sitt stöd för Maduroregimen i Venezuela och alla dem som i socialismens namn vill underminera demokratin.

 

Socialdemokraterna har i varje fråga som är av betydelse för att fördjupa den inre marknaden eller stärka den gemensamma säkerheten tvivel och tvekan. De brukar dela upp sig i olika fraktioner när det gäller fri handel, går emot avreglering och öppna marknader, säger nej till att fördjupa den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och nu senast valde de att inte ge demokratins krafter i Venezuela sitt stöd

 

Sverigedemokraterna för en nationalistisk inskränkt politik som bygger mer på nationalism som överordnat värde över individers rätt än frihet, demokrati och dynamiska ekonomier. De röstar emot handelsavtal, är tveksamma till att ge stöd till sanktioner mot ett Ryssland som för krig mot Ukraina och mot Europa. De vill hellre underminera öppna marknader än att öppna upp dem som i dag är slutna. De står tillsammans med de grupper som tror att nationalism löser de globala utmaningar som kräver samarbete.

 

Miljöpartiet säger nej till frihandelsavtal efter frihandelsavtal. De vill reglera ekonomin in i detalj i tron att vi löser klimatfrågan genom att underminera ekonomisk tillväxt och utveckling. Deras politik vare sig löser klimatfrågan eller ger Europa rollen av ett föredöme när det gäller att visa att ekonomisk tillväxt kan förenas med minskade utsläpp. De är bättre på överbud än politik som löser problem.

 

Dessa fyra partier tillsammans gör att Sverige i Europaparlamentet är mer protektionistiskt än Europaparlamentet som sådant. De älskar de regleringar som de samtidigt anklagar EU för och de ogillar de öppna marknader och den konkurrens som vi måste utveckla. De står handfallna inför kraven på en starkare gemensam säkerhets- och försvarspolitik i en tid då vi står hotade på många olika sätt.

 

Det är detta som är utmaningen inför Europavalet. Hoten och utmaningarna mot vår säkerhet, vår ekonomi och vår förmåga att vara ledande. Det är inte Sverigedemokraterna som är hotet mot Europa, däremot är varje oförmåga att möta Europas problem och vårt samhälles utmaningar en möjlighet för extremism och populism. Vi behöver en politik som för Europa framåt, det är bara så man motverkar populismen. Det ställer krav på fler moderater, från Sverige och från andra länder.