Hoppa till innehåll

Europas vänster

I morgon tar den belgiska fackföreningsrörelsen till en generalstrejk för att bekämpa den ekonomiska krisen. Det gör att det blir lite ovisst om det överhuvudtaget går att resa till Bryssel i morgon. Det som är helt klart är att generalstrejken som sådan kommer att kosta en dags BNP, det vill säga ungefär en halv procent årlig BNP. Som krisbekämpning tyder det på lite osäkerhet om vad som är den ekonomiska ekonomins problem.

Samma ovisshet präglar Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt som menar att den finanspakt som ska förhandlas färdigt i morgon innebär att man låser EU vid högerpolitik. Och det är ju sant om man med stabila finanser menar högerpolitik och stora rusande underskott vänsterpolitik.

Det finns ett samband mellan de belgiska fackföreningarnas syn på att underskott är till för att vara där och Sjöstedts ovilja att begränsa underskott. Den är obegriplig mot bakgrund av den situation som Europa i dag möter men är ett uttryck för en ansvarslöshet som också förklarar den europeiska krisen.

Det är inte bara vänsterpartister och belgiska strejkledare som har trott att välfärden finansieras genom offentliga utgifter och inte genom arbete, välstånd och skatteinkomster. Men de allra flesta har insett att stora underskott är ett hot mot välfärden och inte en grund för den. I Grekland och alla andra stora underskottsländer hade de varit glada om de haft lite färre Sjöstedtar. Den intressanta frågan till honom och alla som tror att man kan strejka sig ur krisen och låta ökade lån lösa problemen är vilka som ska fortsätta låna till växande skuldbördor.

Helgen har i övrigt inneburit en del politiska besynnerligheter. Tre svenska europaparlamentariker har angripit oss svenska ledamöter i EPP-gruppen för att vi anser att frågetecknen om ungersk lagstiftning är förenlig med EU-rätt ska utredas genom en legal process. Istället vill de ha en politisk skådeprocess där man dömer Ungerns regering för den politik man inte sympatiserar med. Efter decennier med kommunistisk grundlag och medialagstiftning agerar nu Ungerns socialistparti, det gamla kommunistparti som regerade Polen i decennier, för att flytta ungersk inrikespolitik till EU.

Den ungerska socialismens övergrepp och bristande respekt för demokratin ger inte dagens ungerska regering rätt att försumma rättstatens krav. Och därför måste de rätta sig efter de krav som gäller. Men man kan möjligtvis komma ihåg att deras kritik mot den ungerska regeringen i sin helhet i dag inte bottnar i patos för demokratin. Det är därför det är bäst att frågan om Ungern lever upp till rättstatens regler avgörs genom rättstatens principer och inte genom politiska kampanjer.