Hoppa till innehåll

Europas uppvaknande visade vad vi kan vara

  • av

SvD Ledare, publicerad 9 maj 2022

Många blev förvånade av det ryska angreppet mot Ukraina. Det har hetat att ”vi blev överraskade”, som att ingen hade kunnat förstå Putins hot och tal, kriget mot Georgien 2008, invasionen av Krim 2014 och det fortsatta kriget i sydöstra Ukraina. Men ”vi” borde inte ha blivit överraskade. Däremot måste vi dra lärdom av de underlåtenheter som öppnade dörren för Putin, för att det inte ska hända igen.

Överraskade blev vi däremot, och nu menar jag verkligen vi alla, av den beslutsamhet och enighet som har präglat Europeiska Unionen gentemot Ryssland. Det är Ukrainas folk som offrar sitt blod för Europa. Men Europa har i sin reaktion mot Rysslands anfallskrig samlat sig till en starkare kraft än någonsin. Tillsammans med USA har Europa och den fria världen ställt sig bakom Ukraina med en beslutsamhet som också överraskat Putin.

Det har på nytt definierat EU:s mest grundläggande uppgift. En gång var den att göra krig mellan europeiska länder omöjligt. Nu är den att, i en omvärld med stater som Ryssland och Kina, trygga vår fred och frihet och hävda demokratins värden.Annonshttps://acdn.adnxs-simple.com/ast/safeframe/static/0.47.0/html/safeframe-v2.html

I en digitaliserad värld och global ekonomi känner hot och aggressioner inga avstånd och riktar sig mer mot suveränitet än gränser. Det innebär att EU:s perspektiv också måste vara det utåtriktade och öppna, inte det inåtvända och reglerande. Om vi globalt ska kunna hävda de värderingar som är Europas, måste vi utveckla ett ledarskap i teknologisk utveckling, innovationer och forskning. Det kräver en fördjupad inre marknad, ökad konkurrens och en politik för fri handel. Inte fler regleringar av företag, eller politisk styrning av investeringar. Europeiska unionen kan bara vara en ledande innovativ kunskapsekonomi genom villkor för företagande som gör att europeiska företag kan övervinna global konkurrens, inte genom att globalt företagande övervinns av regleringar.

Ska Europa sikta högt politiskt måste vi sluta rikta politiken lågt. Det är varken det som kallas ”strategisk autonomi” eller suveränitet vi bör sträva efter, utan strategisk kapacitet och förmåga. Det gör oss i sin tur oss till en stark partner med USA. EU måste kunna stå på egna ben när det gäller säkerhetspolitik, militär förmåga, digitalisering och ekonomisk utveckling. Men det innebär inte att vi ska stå ensamma. Det är när vi agerar tillsammans med USA, som Europa är som starkast.

Det är nämligen bara tillsammans med USA som EU kan samla en fri värld som i sin tur diktaturer och auktoritära regimer tvingas förhålla sig till, istället för att den fria världens länder var och en för sig tvingas hantera regimer som den ryska eller den kinesiska.

Nu ser vi vad Europeiska unionen kan vara: en kraft för Europas säkerhet mot de hot som möter öppna samhällen. Vi kan gemensamt stå upp mot auktoritära regimer, för frihet och demokrati. EU kan hjälpa Ukraina att vinna kriget mot Ryssland, ge europeiska länder stabilitet och stärka hela Europas ekonomiska och politiska kraft. Det är en gemenskap som med teknologisk utveckling och handel visar vägen för den omställning klimatet kräver. En marknadsekonomi som stärker Europas välstånd och därmed också blir ett levande argument för den liberala demokratin i världen.

Det förtjänar att manifesteras denna Europadag. Gärna genom att vi ses idag, måndag klockan 12 på Norrmalmstorg i Stockholm, för att visa Europas stöd för Ukraina.