Hoppa till innehåll

Europas öppenhet kräver Europas regler

Ser efter en kvälls diskussioner i Bryssel med en lång rad olika befattningshavare inom EU, där flyktingfrågorna stått i centrum,  att svenska media, och än mer märkligt regeringens företrädare, verkar chockade över det moderata kravet att asylsökande ska söka asyl i det land de anländer till. Det är inget nytt krav och det är inget radikalt krav.Det är europeisk lagstiftning.

Det är heller inget krav som går emot flyktingars rätt att ansöka om asyl. Det säger bara att flyktingar ska ansöka om asyl i det land de anländer till. Något annat är inte rimligt om man vill att alla länder ska ta sin del av ansvaret och om man menar att det är asylrätten som är det viktiga att värna om

Det är som sagt inte mer radikalt än att det är den lagstiftning som gäller för Europeiska Unionen. När du som flykting anländer till EU har du en omedelbar rätt att ansöka om asyl. Samtidigt kräver kontrollen över Europas gränser att flyktingar registreras där de kommer och att deras asylhantering sker där.

Det problem som vi har sett växa fram de senaste veckorna, och som har skapat en mycket svår situation, beror inte i bara på omfattningen av antalet flyktingar, det är en stor del av utmaningen, utan av att framförallt Grekland under lång tid misskött sin uppgift när det gäller att värna sin del av Europas gränser, att ta hand om flyktingar och att hantera asyl.

Det har i sin tur lett till att ansvaret för flyktinghanteringen inte har spritts ut utan landat i de länder där flyktingar har sökt sig därför att de hoppas kunna finna ett värdigt mottagande och en fungerande asylhantering i de länderna. Flyktingar som sökt sig via Slovenien till Österrike, vidare till Tyskland och senare till Sverige, är ett exempel.

Det är för det första inte rimligt att de ska behöva göra dessa vandringar under svåra umbäranden och det är heller inte rätt att de ska söka asyl någon annanstans än där vår lagstiftning säger de ska göra det. I så fall fungerar inte flyktingpolitiken. Om inte Danmark tar sitt ansvar, om inte Tyskland tar sitt, om inte Österrike tar sitt, om inte Slovenien tar sitt, om inte Kroatien tar sitt, och om inte Grekland tar sitt dessförinnan. Då blir det till slut bara Sverige och Tyskland som tar ansvar och då blir det som skulle kunna fungera ett problem som inte kan hanteras.

I kvällens nyheter såg jag en reporter hävda att detta strider mot asylrätten. Det är fel. Detta är den asylrätt som vi har och som ger alla flyktingar rätt att ansöka om asyl dit de kommer, utan att behöva söka sig vidare. De har den rätten och EU har rätt att kräva att de registrerar sig och ansöker om asyl i ankomstlandet.

Ett statsråd som under de senaste dagarna har konstaterat att han och regeringen har tappat kontrollen blev också intervjuad och menade att detta – att följa regelsystemet – strider mot regelsystemet. Istället för att verka för att respektera regelsystemet tvingas han nu, i kväll här i Bryssel, be andra länder att ta kvoter av de flyktingar som har kommit till Sverige, något som har skett i strid med den gällande rätt som han av något okunskapens skäl vill säga inte är rätt.

Det vill säga, han vill inte att flyktingar får ansöka om asyl dit de ankommer utan att de måste vandra över hela Europa, varefter de enligt honom ska kvoteras tillbaka till andra länder som på vägen inte har tagit sitt ansvar.

Sverige och Europa ska vara öppna, vi ska vara ett skydd för dem som flyr och vi ska erbjuda bra livsvillkor för dem som behöver skydd. Men det förutsätter att vi vet vilka som är här och att vårt system för mottagande respekteras, av andra länder och av dem som flyr. Europas öppenhet kräver gemensamma regler och att vi följer dem.

 

Denna öppenhet och denna vilja att Europa ska vara en humanitär kraft, större än vad något enskilt land kan vara, har inget att göra med det politiska spelet eller med Sverigedemokraterna som tycker illa om främlingar och som vill stänga gränserna för dem. För att Europa ska klara de utmaningar som vi står inför, för att vi ska kunna ge människor skydd och ett värdigt mottagande måste alla länder hjälpa till genom att följa våra regler.

 

De som motsätter sig detta vet i bästa fall inte hur våra regler och lagar ser ut. I värsta fall använder de sig av människors flykt för att göra politiska poänger som i sin tur bäddar för ett system som kollapsar.

 

Morgan Johansson borde med det ansvar han har vara mån om att vi har ett fungerande system, inte tvingas stå där och säga att det har kollapsat under hans ledning. Europa kan, men då måste Europa agera som just Europa.