Hoppa till innehåll

Europaparlamentet antar Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning

”Att Europaparlamentet idag med stor majoritet antagit den nya banklagstiftningen är ett viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet innebär att vi kan reducera riskerna i det finansiella systemet samtidigt som vi värnar bankers möjlighet att bidra till investeringar och tillväxt. Jag är nöjd med den balans vi lyckades uppnå i överenskommelsen”, säger Gunnar Hökmark, ansvarig för lagstiftningen.

”Nu har vi möjliggjort för beslut om fler riskreducerande åtgärder som kommer öka den finansiella stabiliteten och vi har därmed också lagt en viktig bottenplatta för Bankunionen.”, säger Gunnar Hökmark.

Europaparlamentet röstade idag för överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet om förändringar i bankkrisdirektivet. Det här är en del av det riskreducerande paket som Kommissionen presenterade 2016 och som innebär att en internationell standard, TLAC (Total loss-absorbing capacity), med högre krav på subordinerad skuld för stora systemviktiga banker införs i EU. Gunnar Hökmark har varit ansvarig rapportör och lett förhandlingarna i Europaparlamentet och med Rådet.