Hoppa till innehåll

Europadagen

Europadagen. Den 9 maj 1950 presenterade Robert Schuman, då fransk utrikesminister, tanken på en europeisk union. En gemenskap för att göra krig mellan europeiska länder omöjliga, för att försona Tyskland och Frankrike och för att göra gemensam lag till en gemensam bas för frihet och fred. Det var bara 5 år efter andra världskrigets slut. En tid då Europas människor hade krigets sår och ruiner nära sig. Alla de stupade, de avrättade, de försvunna och de splittrade familjerna. Sönderbombade städer, torterade och förtryckta. Förintelsen. Att vid den tiden låta försoningen och den gemensamma framtiden överskugga historien var det bästa sättet att lära av den.

I dag är vi 28 medlemsstater. Tyvärr snart bara 27. Men Europa har återförenats. Öst och Väst. Sydeuropas diktaturer, Grekland, Portugal och Spanien förenade sig med den demokratiska framtiden på 1970-talet och blev medlemmar i EU årtiondet därefter. På Balkan kom Slovenien med samtidigt som andra Central- och Östeuropeiska stater 2004. Kroatien kom med 2013. Serbien förhandlar och de andra länderna är kandidatländer.

En inre marknad med marknadsekonomi som grund. Gemensamma beslut med demokratin som grund. En lag som gäller för oss alla och ger alla en frihet över gränserna.Utmaningarna får vi ta dem som de kommer men vi kan ta dem gemensamt.

I en värld där rysk aggression, amerikansk inåtvändhet, kinesisk framväxt och allt fler regimer som vill legitimera makten över rätten är EU en unik utveckling av demokrati och frihet. Inte mer perfekt än vad demokratin kan vara men just så öppen och fri som demokratin är. En dag att vara stolt över det vi uppnått.