Hoppa till innehåll

Europa utvecklas – krönika i Borås Tidning

Om några lite mer än en månad blir Rumänien och Bulgarien fullvärdiga medlemmar i EU. Samtidigt så träder Slovenien in i eurozonen som det första av de nya medlemsländerna. Från och med den 1 januari 2007 träder också EU´s sjunde forskningspolitiska program i kraft med större anslag och större utrymme för både företag och universitet att delta utan att möta en överväldigande byråkrat och med särskilt stöd för småföretag som deltar och med en tydlig inriktning på forskningsexcellens som kan bli världsledande ( jag vet eftersom jag som rapportör för EPP-gruppen har drivit igenom dessa förändringar i förhandlingar med kommissionen, ministerrådet och den socialistiska partigruppens företrädare.)

Den senaste veckan har Europaparlamentet antagit den slutliga lagstiftningen för ett tjänstedirektiv som tyvärr blev för begränsat i förhållande till de utmaningar Europa har men som likväl öppnar upp tjänstehandeln över Europas gränser. Om några veckor blir den nya kemikalielagstiftningen klar. Förhandlingarna eller kontakterna med länderna på västra Balkan: Kroatien, Makedonien, Albanien, Montenegro och Serbien om medlemskap eller en utveckling för att kunna bli kandidatländer präglar deras politiska agenda och bidrar till en stabilitet i en del av Europa som för drygt 10 år sedan befann sig i krig och etnisk rensning, med återverkningar över hela Europa.

Det är ett litet axplock av viktiga händelser som har betydelse för det svenska samhället, vare sig vi lever i Borås, Stockholm eller Ystad. Lägger man därtill det som sker som en följd av den politiska processen så ser vi en bild av ett Europa som är under utveckling. Direktinvesteringarna i Central- och Östeuropa har accelererat samtidigt som handeln mellan de gamla och nya medlemmarna har ökat med ett fortsatt handelsöverskott för de gamla. Vi får fler jobb där men också här, om jag uttrycker det enkelt. Svenska företag får en starkare ställning globalt på grund av att hemmamarknaden med samma regler och krav som i Sverige har utökats och möjligheterna att pressa priserna har ökat.

Student- och forskarutbyte fortsätter att öka och har blivit i det närmaste det normala för en svensk student. Priserna på teletjänster har liksom flygresor minskats flera gånger om. Österjöregionen håller på att bli en av Europas spetsteknologiska regioner med ett hav som binder oss samman istället för att som för 15 år sedan dela oss. Medborgarna i de nya medlemsländerna har fått en höjd levnadsstandard från 44% av de gamlas genomsnitt till 50% vilket är en fantastisk utveckling. EU har vid ett flertal tillfällen bidragit till att stödja en fredlig utveckling, som när de baltiska länderna och länderna i Central- och Östeuropa fick frihandelsavtal, stöd till uppbyggnad av demokratiska institutioner och rättstat efter att ha levt under förtryck i 50 år. Deras utveckling fram till medlemskapet präglades av fred och försoning istället för av våld och motsättningar.

Innebär då detta att allt som EU gör är bra. Nej, det finns mycket mer att önska. Men vi ser tydligt att en politisk vilja som innebär att EU är öppet för nya medlemmar, som vill prioritera forskning och utveckling, som hellre vill fri rörlighet över gränserna än nya regleringar kan påverka utvecklingen. Ett Europa utan EU hade varit svårare för oss alla.

Gunnar Hökmark