Hoppa till innehåll

Europa och Sverige

När regeringen i dag presenterar vårbudgeten sker det samtidigt som den europeiska ekonomin är inne i en av sina största anpassningar någonsin. En lång rad olika länder har en låg tillväxt och fallande konsumtion. Det finns ingen möjlighet att undvika att detta även påverkar den svenska ekonomin. Att i en miljö av stillastående eller tillbakagående ekonomier fortfarande ha ekonomisk tillväxt är en framgång. Det är Sverige som är ett av få undantag i Europa i dag.

 

Samtidigt visar detta än en gång hur avgörande viktig utvecklingen inom EU är för Sverige. Den politik som förs i Europa präglar även det svenska samhället. Den stora osäkerhet som mer än något annat nu motverkar investeringar är osäkerheten om hur stabiliseringen av de offentliga finanserna ska uppnås och när.

 

De som nu fördömer det som kallas åtstramning och kräver offentliga stimulanser glömmer att det är just offentliga stimulanser i form av budgetunderskott som har fört Europa in i tillväxt- och konkurrenskraftskrisen. Det är Frankrike som fortfarande stimulerar sin ekonomi med närmare 4 % underskott som har problem, inte Tyskland som under mer än 10 år har reformerat och krympt underskott.

 

Alldeles för många medlemsstater har rullat sina problem framför sig genom att överspendera och fokusera på sin upplåning snarare än på sin tillväxt. Det sker alldeles för lite och för långsamt att öppna upp den inre marknaden. Och det sker alldeles för lite reformer. Värt att notera är att de som nu agerar för att underskotten ska bli ännu större och de offentliga utgifterna ännu högre är just de som också bekämpar marknadsekonomiska reformer.

 

Vi kommer under mycket lång tid ha behov av minskade underskott i Europa. Det ställer kraven på marknadsekonomiska reformer ännu högre. Det går inte att kämpa sig ut ur krisen genom att framställa vinstdrivande företag som det stora problemet för välfärden, vinsten som stöld, ökade utgifter och bidrag som räddningen. Svenska socialdemokraters största insats för svensk ekonomi vore att få sina europeiska kolleger med på en reformpolitik. Om man själva kan samla sig till det.