Hoppa till innehåll

Europa och Ryssland

Det som i strid med internationell rätt och grundläggande principer om respekten för suveräna stater började som en militär operation på georgiskt territorium har nu blivit till [BILD1]ett brutalt krig mot demokrati och självständighet. Ryssland för nu krig för att upphäva georgisk demokrati och självständighet.
Därmed förverkar Ryssland rätten att bli betraktad som ett land som tillhör samma gemenskaper som är demokratins. Det är svårt att se vilken roll Ryssland kan spela i Europarådet med de övertramp av demokratin som präglar den ryska samhällsutvecklingen och det krig man nu för mot en demokratisk stat i Europa.
Kraven på Ryssland måste nu handla om att dra tillbaka alla trupper från alla delar av georgiskt territorium. Det internationella samfundet bör bidra med fredsbevarande militära förband för att underlätta en rysk urdragning från alla delar av Georgien. Om Ryssland inte vill respektera demokratiska värden finns det ingen anledning till att Ryssland är med i organisationer som förutsätter att man vill upprätthålla demokratiska regler, i det egna landet och i andra.