Hoppa till innehåll

Europa och Kroatien

I dag blir Kroatien medlem i Europeiska Unionen. Det säger något om hur Europa har förändrats, om den omvandling som präglat Kroatien och Kroatiens medlemskap i EU innebär att Europa blir säkrare och tryggare på Västra Balkan. Utvidgningen innebär att demokrati och rättsstat nu får en stark förankring i den del av Europa som under 1990-talet präglades av krig och etnisk rensning.

Nu är två av länderna på västra Balkan medlemmar i EU. Det innebär att inte bara Kroatien träder in i EU utan EU träder ut som en kraft för demokrati och rättsstat i den region som för inte så länge sedan var härjad av det förgångna motsättningar.

Och spåren av krigen och de etniska rensningarna finns där fortfarande. Liksom minnena och tragedierna. Och liksom misstron i resten av denna del av Europa. Medlemskapsprocessen förändrar och reformerar. Kroatien är i dag ett annat samhälle än när jag för fyra år sedan mer nära började följa landet som ordförande i Europaparlamentets Kroatiendelegation.

Det är ett annat land än det var och det är under förändring. Det träder ut från de skuggor som präglat regionen och in i det som är möjligheter. Bort från järnridåns gamla skugglandskap, från Jugoslaviens realsocialism, motsättningarnas logik och historiens grepp.

I tider av kris finns många vägval kvar att göra men det viktigaste fundamentet för utveckling och välstånd är demokrati, fred och säkerhet. Den har medlemskapsprocessen lagt grunden för. Och den riktar sig nu till de andra länderna, Serbien, Montenegro och Makedonien liksom Albanien och Kosovo.

Vi bör gratulera Kroatien och glädjas åt ett EU som förändrar Europa i dessa de mest viktigaste saker som tänkas kan. Minnena av 1990-talet är det starkaste argumentet för det som nu sker.